Privacy

Updated: 01/01/2005

Privacyverklaring Canadian MotorHome Vacations:

 • Hoe gaan wij met privacy om
 • Welke gegevens worden opgeslagen
 • Hoe gaan wij met uw gegevens om
 • Hoe beschermen wij uw gegevens
 • Onze verantwoordelijkheid jegens jeugdigen
 • Hoe kunt u uw gegevens inzien en veranderen
 • Hoe neemt u met ons contact op

Hoe gaan wij met privacy om

De bescherming van door u verstrekte informatie en uw privacy zijn voor ons erg belangrijk. In deze verklaring geven wij u hierbij aan hoe wij gegevens verzamelen, welke gegevens dat zijn, hoe en door wie deze gebruikt kunnen worden en hoe u de verstrekte informatie kunt inzien en/of corrigeren. Om deze verklaring eenvoudig terug te kunnen vinden zal minimaal op elke pagina, waar persoonlijke gegevens worden verstrekt, hierheen een link worden aangebracht.

Welke gegevens worden opgeslagen:

Deze passage is van toepassing op alle informatie die vergaard wordt vanaf, of verstrekt wordt aan de clusius.com website. Er zijn paginaís waarop u bestellingen kunt doen, verzoeken kunt indienen of u zich kunt laten registreren ter verkrijging van marketingmateriaal. Het soort persoonlijke informatie op de betreffende paginaís omvat:

 • uw naam
 • uw adres
 • uw emailadres
 • uw telefoon- of faxnummer en
 • reis- en prijsvoorkeuren

Hoe gaan wij met uw gegevens om:

We gebruiken de informatie die u over uzelf op onze website heeft verstrekt alleen voor de beantwoording en de berekening van uw verzoek, of om een later verzoek te kunnen completeren met eerder verstrekte gegevens. Op geen enkele wijze wordt informatie vastgelegd ten behoeve van derden tenzij dit tot doel heeft om aan de opdracht voor berekening, reservering, boeking of afrekening te voldoen.

We gebruiken emailadressen voor de beantwoording van emails die we ontvangen. Deze adressen worden op generlei wijze gedeeld met derden buiten onze organisatie.

We slaan eventueel verstrekte telefoon- en facnummers op als onderdeel van het identificatieproces zodat bij vragen kan worden gecontroleerd of degene met wie gecommuniceerd wordt ook dezelfde is die eerdere gegevens verstrekt heeft

We gebruiken uw reis- en prijsvoorkeuren voor het opmaken van de aanbieding en het kunnen terughalen van gegevens bij de reservering. Door deze gegevens vast te leggen wordt het steeds opnieuw door u zelf verstrekken van gegevens voorkomen.

We gebruiken niet direct persoonsgebonden informatie om eventuele serverproblemen te kunnen diagnosticeren of ten behoeve van ontwerp of statistieken over website bezoek in het algemeen.

Tot slot verzekeren wij u geen gebruik te maken van enige naar u gelinkte informatie anders dan naar u zelf, totdat u ons schriftelijk te kennen geeft geen prijs meer te stellen op het vasthouden van uw informatie.

Hoe beschermen wij uw gegevens

Om ongewenste toegang tot uw gegevens te voorkomen, de correcte vastlegging van gegevens te handhaven en het geoorloofde, correcte gebruik van gegevens te waarborgen, hebben wij zorg gedragen voor degelijke fysieke en elektronische maatregelen en de managementprocedures zodanig ingericht dat een veilige vastlegging van gegevens behouden blijft en wederrechtelijke toegang zo maximaal mogelijk wordt voorkomen.

Onze verantwoordelijkheid jegens jeugdigen:

Met name de bescherming van de privacy van jeugdigen is belangrijk. Om die reden hebben wij er op toegezien dat nergens op de website teksten of afbeeldingen voorkomen die jongeren onder de 13 jaar zouden kunnen aantrekken of op enigerlei wijze zouden kunnen shockeren.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of veranderen

Door onze veiligheidsprocedures zult u begrijpen dat d‡t niet zo maar on-line mogelijk is. U kunt ons te allen tijde via de contact-button verzoeken de vastgelegde informatie te mogen inzien, te wijzigen of te doen verwijderen aan welk verzoek wij vanzelfsprekend zullen voldoen.

Teneinde uw privacy en veiligheid te beschermen zullen wij in dit kader alle redelijkerwijs mogelijke stappen ondernemen uw identiteit te verifiÎren alvorens tot aanpassing van uw gegevens over te gaan.

Hoe neemt u met ons contact op

Maakt u zich zorgen om uw privacy of zijn er vragen: benader ons dan alstublieft via de link ìContactî, die u op nagenoeg elke pagina zult tegenkomen.
 

Canada
Language Choice